ADVIES

Wij adviseren opdrachtgevers over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van projecten. Ook de verdere uitwerking, begeleiding en oplevering van de projecten behoort hiertoe. Hierbij is een gestructureerde aanpak noodzakelijk en vanzelfsprekend bij KAAN Engineering. Het advies en de projectaanpak bestaat globaal uit de volgende stappen:

  • Idee
  • Basisontwerp en haalbaarheid advies
  • Budgettering en planning
  • Detail ontwerp en aanbesteding
  • Voortgangsbewaking en kostenopvolging
  • Oplevering en in bedrijf name
Kaan Engineering Inschakelen

BEKIJK OOK

TEKENWERK

Met moderne CAD programma’s verzorgen wij het tekenwerk van opdrachtgevers

BEREKENINGEN

Wij verzorgen controle berekeningen van technische installaties of constructies.