PROJECT MANAGEMENT

Op een raffinaderij te Rotterdam verzorgen wij de engineering en uitvoering van verschillende projecten. De projecten variëren in budget en doorlooptijd.

Kaan Engineering Inschakelen

De toegepaste kenmerken zijn:

  • Hoge technische standaarden
  • Veiligheids- en risicobewustzijn
  • Strikte procedures en voorschriften
  • Gestructureerde projectenaanpak
  • Multidisciplinair